Puntentelling in het kraakprogramma

Uit diverse e-mails is gebleken dat de puntentelling in het kraakprogramma soms vragen oproept. Daarom wordt op deze pagina precies uitgelegd hoe het nu zit met de punten de roem dubbele score nat gaan kraken overkraken en het scorebord.

Opbouw van een score:

Een eind score bestaat uit 4 onderdelen die ik hieronder beschrijf. In punt 5 wordt uitgelegd wat nu kraak betekend op het scorebord en wie dan punten pakt. In de conclusie beschrijf ik het hele proces nogmaals maar dan erg beknopt.

1. Roem op de hand

2. Roem op tafel

3. Punten in de kaarten

4. Punten erbij bij nat gaan kraken of overkraken

5. Score op scorebord

6. Conclusie


1. Roem op de hand

Bij roem op de hand krijgt een speler punten, voor series op de hand. Roem op de hand krijg je niet vanzelfsprekend. Hiervoor moet jij of je maat de hoogste roem op de hand hebben (uitzondering is stuk hierin). Als eerste wordt gekeken wie de hoogste roem heeft.

Hoogste roem is niet de optelling van alle roem maar de opzichzelf staande hoogste roem. Als speler 1 50 roem heeft en speler 2 20 roem heeft, dan heeft speler 1 de hoogste roem. Als speler 1 50 roem heeft en speler 2 60 roem heeft (3x 20 roem) dan heeft speler 1 nog steeds de hoogste roem.

Bij gelijke hoogste roem (20 roem) wordt gekeken wie daarvan de hoogste kaart heeft (aas is hoger dan heer etc). Bij gelijke kaarthoogte wordt naar kleur gekeken waarbij de volgorde schoppen harten ruiten klaver is. Schoppen is hierbij het hoogste.

Nadat gekeken is wie de hoogste roem heeft (welk koppel, koppel WIJ of koppel ZIJ) wordt de roem opgeteld.

Een uitzondering op dit alles is stuk. Als een speler vrouw heer van troef op de hand heeft dan krijgt hij ALTIJD 20 roem.

Overzicht van roem op de hand:

Situatie hoeveelheid roem
3 opeenvolgende kaarten (b.v.7 8 9 of boer vrouw heer) 20
4 opeenvolgende kaarten (b.v. 10 boer vrouw heer) 50
5 opeenvolgende kaarten(b.v. 8 9 10 boer vrouw 100
4 dezelfde kaarten (b.v. harten 7 schoppen 7 etc 100
4 boeren 200

Roem op de hand wordt na slag 1 in het venster roem vermeld. Het kan dus zo zijn dat speler 1 en speler 3 120 roem op de hand hebben en deze halen. Dan wordt dit vermeld in het roem vakje. Als de slag echter naar speler 2 en speler 4 gaat en in die slag zit bijvoorbeeld 50 roem dan krijgt speler 2 en speler 4 natuurlijk 50 roem. De roem op de hand staat hier los van. Dit kan dus verwarrend werken zijn omdat WIJ en ZIJ roem krijgen. Alleen krijgt ZIJ bijvoorbeeld roem uit de slag en WIJ roem uit roem op de hand.

2. Roem op tafel

Roem op tafel is eenvoudiger dan roem op de hand. Als er roem valt zoals in roem op de hand is beschreven dan gaat deze roem naar het koppel die de slag haalt. Stel speler 1 komt uit met troef boer speler 2 gooit een troef heer speler 3 een troef vrouw en speler 4 een troef aas. Dus Boer Vrouw Heer Aas. Dan krijgt speler 1 en speler 3 allereerst 50 roem voor een rijtje van 4 opeenvolgende kaarten en vervolgens nog 20 roem voor stuk. (vrouw heer )

Als er 4 gelijke kaarten vallen dan telt dit ook als 100 roem en 4 boeren zijn wederom 200 roem.

3. Punten in de kaarten

Punten in de kaarten zijn alsvolgt opgedeeld:


Gewone kaarten:

kaart aantal punten
7 8 en 9 0
10 10
boer 2
vrouw 3
heer 4
aas 11

troefkaarten:

kaart aantal punten
7 8 0
9 (nel) 14
10 10
boer 20
vrouw 3
heer 4
aas 11


Hoeveel punten zitten er nu in de kaarten in het totaal:

4x 10 = 40

4x aas = 44

4x vrouw = 12

4x heer = 16

1x nel = 14

3x boer = 6

1 x troefboer = 20

Dit is een totaal van 152 punten. Het spel kent zelf 162 punten. De laatste 10 punten zitten in de laatste slag. De speler die de laatste slag haalt krijgt 10 punten hiervoor.

4. Punten erbij bij nat gaan kraken, overkraken en schoppen

Nat gaan, dit houdt in dat de spelers die het gemaakt hebben minder punten halen dan de spelers die het niet gemaakt hebben. Stel speler 1 en 3 maken schoppen en halen 74 punten en speler 2 en 4 halen er 88 dan hebben speler speler 1 en 3 het gemaakt en minder punten gehaald. Consequentie: Spelers die nat gaan krijgen 0 punten, spelers die niet natgaan krijgen 16 punten + alle roem. Alle roem is hierbij de roem die speler 1 speler 2 speler 3 en speler 4 gehaald heeft opgeteld.

Kraken, stel een speler denkt dat hij de tegenpartij nat kan spelen (ofwel meer punten kan halen dan de tegenpartij) dan kan hij kraken. Als de tegenpartij nat gaat is de kraak gelukt en wordt de speler die kraakt beloond met 32 punten + alle roem. Er wordt dan bij de tegenpartij kraak op de score lijst gezet als teken dat hij gekraakt is. Als de kraak mislukt dan krijgt de partij die gekraakt is (zonder succes) 32 punten + alle roem.

Overkraken (of rekraken), stel een partij wordt gekraakt en die partij denkt dat hij helemaal niet nat zal gaan. Dan kan die partij overkraken. Dus als speler 2 speler 1 kraakt en speler 1 denkt het wel te halen (meer punten dan de tegenpartij te halen) dan kan hij overkraken. Bij overkraken gaat het hard met de punten. Als een overkraak lukt, krijgt die partij die overkraakt 64 punten + alle roem. Als de overkraak mislukt krijgt de tegenpartij 64 punten plus alle roem.

Schoppen spelen; Als er schoppen gespeeld wordt dan worden de punten uit de kaarten dubbel geteld. Dus alle punten die in de kaarten zitten worden dubbel geteld bij de afrekening. Stel WIJ halen 100 punten en ZIJ halen 62 punten dan wordt op de scorelijst bij WIJ 20 punten geteld en bij ZIJ 12 punten. De roem wordt NIET dubbel geteld. Dus 50 roem blijft 5 punten op de scorelijst en 100 roem blijft 10 punten. Bij het bepalen of iemand NAT is wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat schoppen gespeeld is. Dit wordt alleen gedaan bij het noteren van de score. Dus als WIJ 20 punten hebben en 200 roem en ZIJ hebben 142 punten en 60 roem dan is WIJ niet nat (terwijl ze wel minder punten op de scorelijst hebben).

WIJ 20 punten * 2 =40 + 200 = 240 punten = 24 punten

ZIJ 142 punten *2=284 + 60 = 344 punten = 34 punten, bij het bepalen wat er op de scorelijst komt. en;

WIJ 20 punten = 20+ 200 = 220 punten

ZIJ 142 punten +142+60 = 202 punten, dus WIJ zijn niet nat!!!..

Dit lijkt en is een beetje krom. De roem ook 2x laten tellen bij schoppen en bij kraken/rekraken is in het verleden geprobeerd maar dan gaat het veel te snel. Dan kan een speler ineens winnen. Ik heb gekozen om dit niet te doen om een gelijkmatiger spelverloop te krijgen.

5. Score of scorebord

Het scorebord is redelijk simpel. Het aantal punten dan een koppel haalt wordt bij de vorige score opgeteld en de nieuwe score wordt vermeld. Als een koppel NAT gaat dan wordt NAT bij zijn vakje geschreven. WIJ, is altijd speler 1 en speler 3, ZIJ is altijd speler 2 en speler 4. Dus als er KRAAK staat bij ZIJ dan heeft speler 1 en speler 3 met succes gekraakt of is de kraak van speler 2 en speler 4 mislukt. Bij de partij die punten pakt staat ALTIJD een score. Als er bij een partij NAT of KRAAK staat betekent dit altijd dat die verloren hebben.

6. Conclusie

Geconcludeerd mag worden dat het bepalen van punten niet zo heel moeilijk is. Er worden echter een paar fases doorlopen: Bepalen van roem op de hand, bepalen van roem in het spel, bepalen van aantal punten die in het spel vallen, bepalen wie nat is wie gekraakt is of ge-rekraakt bepalen van de score op het scorebord wordt.

Oja het spel eindigd als een spelerskoppel meer dan 249 punten heeft. Als zowel WIJ als ZIJ over de 250 puntengrens heenschieten dan wint degene die er het meest overheenschiet. Dus als WIJ 255 punten en ZIJ 258 punten halen dan heeft ZIJ gewonnen.

Ik hoop dat deze uitleg duidelijk maakt hoe in mijn programma met punten wordt omgegaan. Voor op of aanmerkingen over de manier van puntentellen mail me gerust barenddelange@hetnet.nl